Cursussen  

De cursussen worden in het kader van het Europees Referentiekader gegeven. Iedere cursist krijgt aan het einde een certificaat met het behaalde niveau en kan zo altijd weer instappen, mocht dat nodig zijn of mocht hij/zij dat willen.

Er bestaan zes niveaus:

A Basisgebruiker

A1 Doorbraak

 

 

A2 Tussenstap

 

B Onafhankelijke gebruiker

B1 Drempel

 

 

B2 Uitzicht

 

C Vaardige gebruiker

C1 Effectieve operationele vaardigheid

 

 

C2 Beheersing

Competenties

Voor elk niveau zijn er competenties opgesteld voor:

Begrijpen

Luisteren

 

Lezen

Spreken

Gesproken interactie

 

Gesproken reproductie

Schrijven

 

Bij een training brengen we niet alleen de taal over, maar ook een beetje van de cultuur en van de sfeer van het land. We geven de beleving mee. Alle cursussen worden op maat gemaakt. Talenpalet streeft ernaar de cursus in een zo kort mogelijke tijd te laten verlopen, dus de cursus eindigt zodra het afgesproken niveau of doel bereikt is.Vooraf wordt natuurlijk naar aanleiding van het intake-gesprek een tijdsinschatting gemaakt. Mocht een cursist al enige kennis van de desbetreffende taal hebben, dan wordt er een betrouwbare instaptoets afgenomen en vindt er tijdens het intake-gesprek een kort gesprek in de doeltaal plaats

Cursussen

Talenpalet biedt o.a. de volgende cursussen aan:

 

Beginnerscursussen niveau A1/A2

 

Cursussen voor gevorderden niveau B1/B2/C1

 

Cursussen voor telefonistes / receptionistes/ secretaresses

 

Cursussen voor verkoopmedewerkers

 

Cursussen voor beurspresentaties

 

Cursussen voor Executives

 

Cursussen voor het transportwezen

 

Cursussen voor Expatriots